Szkolenia

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. zaprasza lekarzy stażystów na szkolenia w zakresie profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia choroby AIDS.

1. Termin I - 20.06.2017r. (brak miejsc)
2. Termin II - 21.06.2017r. (brak miejsc)
3. Termin III - 27.06.2017r. (brak miejsc)
4. Termin IV - 28.06.2017r. (brak miejsc)
5. Termin V - 04.07.2017r. (brak miejsc)
6. Termin VI - 05.07.2017r. (brak miejsc)
7. Termin VII (ostatni) - 12.09.2017r.

ZAPISY NA SZKOLENIE Z HIV I AIDS ODBYWAJĄ SIĘ U KOORDYNATORÓW STAŻY/SZKOLEŃ DANYCH PLACÓWEK. KOORDYNATORZY, KTÓRZY PRZESŁALI LISTĘ UCZESTNIKÓW NA ADRES E-MAIL a.terenowicz@pcchz.pl OTRZYMAJĄ INFORMACJĘ ZWROTNĄ DOTYCZĄCĄ DATY I GODZINY ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA TELEFONICZNIE/E-MAIL( W ZALEŻNOŚCI OD PODANYCH DANYCH TELEADRESOWYCH) NIEZWŁOCZNIE PO PRZYDZIELENIU TERMINU.

UWAGA!
NA SZKOLENIE PRZYNOSIMY OBOWIĄZKOWO KSIĄŻECZKI STAŻOWE.