Poradnie
Poradnie / Lecznictwo / Strona główna /

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci

Poradnia profilaktyczno-lecznicza (HIV/AIDS)

Poradnia hepatologiczna

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia domowego leczenia tlenem

Aby udostępnić P.T. Pacjentom możliwość rejestracji lub odwołania wizyty, stworzyliśmy dla Państwa cztery ścieżki kontaktu z Przychodnią Chorób Zakaźnych:

 • osobiście, przez członka rodziny lub znajomego,
 • telefonicznie: 58 344 44 37 (w godzinach 11:30-14:30),
 • mailowo: przychodnia@pcchz.pl (odpowiedź w ciągu pięciu dni roboczych),
 • pocztą tradycyjną, wysyłając list na adres:
  Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o.
  ul. Smoluchowskiego 18,
  80-240 Gdańsk.

W przypadku kontaktu mailowego i pocztowego odpowiemy (w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia) zgodnie z podanym telefonem lub adresem zwrotnym.


Szanowni Państwo.
Zgodnie z przyznanym kontraktem na świadczenia z zakresu chorób zakaźnych i hepatologii jesteśmy zobligowani do udzielania tych świadczeń w podziale procentowym:

 1. 37-47% dla pacjentów pierwszorazowych (dotychczas stosowaliśmy kryterium 15%)
 2. pozostałą część kontraktu dla pacjentów będących w stałej opiece.

Z tego powodu oczekiwanie na wizytę kontrolną pacjentów stabilnych zostanie znacznie wydłużone (nawet powyżej 24 miesięcy). O terminie skrócenia oczekiwania na wizytę kontrolną zawsze decyduje lekarz prowadzący na podstawie stanu klinicznego pacjenta.

Rejestracja na 2-gie półrocze 2015 roku zostanie państwu udostępniona od 26.01.2015r.

Świadczeniobiorca jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.