Staże kierunkowe

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. w Gdańsku prowadzi staże kierunkowe w dziedzinie chorób zakaźnych oraz pulmonologii do specjalizacji.

Warunki przyjęcia na staż kierunkowy:

 1. Zawarte Porozumienie między Zakładem Kierującym a Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
 2. Pisemne skierowanie lekarza na staż kierunkowy (co najmniej na 2 miesiące przed rozpoczęciem stażu) wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków określonych w Porozumieniu (możliwość wysłania zeskanowanego skierowania na adres e-mail podany poniżej)..
 3. Uzyskanie zgody Prezesa Centrum po ustaleniu miejsca i terminu stażu.
 4. Przekazanie zgody lub jej braku może odbyć się e-mailem lub na piśmie.

W przypadku braku dokumentów Szpital może odmówić dopuszczenia do odbycia stażu. Liczba miejsc na każdym oddziale jest ograniczona.

Kontakt:

 • Małgorzata Jatkiewicz, e-mail: m.jatkiewicz@pcchz.pl
  tel. (58) 341 40 41 wew. 293
 • Do pobrania:

  1. Wzór umowy porozumienia
  2. Wzór skierowania
  3. Wykaz Zakładów, z którymi zawarto porozumienia