HIV / AIDS
HIV / AIDS

Przypadkowe skaleczenia przedmiotami zanieczyszczonymi krwią, np. igłami iniekcyjnymi porzuconymi na plaży stwarzają ryzyko zakażenia wirusem HIV (zespół nabytego upośledzenia odporności) wymagają podjęcia czynności zmierzających do zmniejszenia prawdopodobieństwa zakażenia i choroby. Po zdarzeniu konieczna jest natychmiastowa konsultacja lekarza specjalisty.

W PIERWSZEJ KOLEJNOśCI NALEŻY:
- natychmiast przemyć skórę wodą z mydłem
- nie tamować krwawienia
- nie wyciskać krwi z rany
- nie stosować jodyny i spirytsu.

Następnie należy udać się do Izby Przyjęć szpitala zakaźnego w Gdańsku (PCCHZiG), gdzie zostanie udzielona pomoc, lub pokierowanie do dalszego postępowania.


Powiązane strony:

Profilaktyka poekspozycyjna

Poradnia profilaktyczno-lecznicza (HIV/AIDS)