Izba Przyjęć
Izba Przyjęć / Lecznictwo / Strona główna /

Kontakt:
tel.: (58) 341 55 47
e-mail: izba@pcchz.pl

Izba Przyjęć Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. mieści się przy ulicy Smoluchowskiego 18, za Szpitalem Klinicznym Akademii Medycznej.

Izba Przyjęć jest miejscem, do którego mogą się zgłaszać przez 24 godziny na dobę pacjenci chorujący na choroby zakaźne lub podejrzani o chorobę zakaźną w tym gruźlicę, skierowani przez lekarza pierwszego kontaktu, lub innych za­kładów opieki zdrowotnej. W ramach Izby Przyjęć istnieje Poradnia promocji zdrowia (z punktem szczepień).

Zadaniem Izby Przyjęć jest kwalifikowanie pacjentów do leczenia szpitalnego w oddziałach szpitala, a w przypadku braku wskazań do leczenia szpitalnego udzielenie porady specjalistycznej, albo skierowanie do innego szpitala. Gabinety przyjęć - boksy - zapewniają dobre warunki przeprowadzenia badania lekarskiego oraz zapewniają izolację pacjentów zakaźnie chorych, zgodnie z zasadami przeciwepidemicznymi. Dlatego każda osoba przybywająca do szpitala jest zapraszana do osobnego pomieszczenia. Aby wejść do boksu należy nacisnąć przycisk dzwonka umieszczonego obok drzwi wejściowych od strony podjazdu dla karetek i poczekać na otworzenie drzwi. Pierwszą napotkaną tutaj osobą jest pielęgniarka, która odbierze skierowanie i po zapoznaniu się z jego treścią wezwie lekarza specjalistę. Niekiedy czas oczekiwania na zbadanie i wydanie decyzji o przyjęciu może przedłużać się, gdyż w tym czasie lekarz jest zajęty badaniem pacjentów zgłoszonych wcześniej.

Jeśli to konieczne, lekarz zleca wykonanie badań dodatkowych. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów pobieranie krwi i przeprowadzanie innych zabiegów me­dycznych odbywa się zawsze w czystych, jednorazowych, gumowych rękawicz­kach. Personel Izby Przyjęć jest uczynny, życzliwy, udzieli koniecznych porad i pomocy.

W przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia, bądź choroby zakaźnej o szczególnym znaczeniu epidemicznym pacjenci są przyjmowani bez wymaganych skierowań.

Naszym celem jest udzielanie specjalistycznych świadczeń medycznych na wysokim, europejskim poziomie i w jego osiąganiu nie szczędzimy wysiłków.