III Oddział Leczenia AIDS (Klinika Chorób Zakaźnych GUMed)
III Oddział Leczenia AIDS (Klinika Chorób Zakaźnych GUMed) / Lecznictwo / Strona główna /

Kontakt:
tel.: (58) 341 28 87
(sekretariat)
Misja III Oddziału Leczenia AIDS (Kliniki Chorób Zakaźnych GUMed)

Klinika Chorób Zakaźnych, będąc jednostką organizacyjną Akademii Medycznej w Gdańsku funkcjonującą na bazie Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o., za swoje posłannictwo przyjmuje kształcenie w zawodach medycznych, kształcenie podyplomowe oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie diagnostyki, leczenia, epidemiologii i profilaktyki chorób zakaźnych oraz promocji zdrowia, a także wdrażanie i upowszechnianie nowych technologii medycznych służących diagnostyce i terapii chorób zakaźnych.

Klinika Chorób Zakaźnych GUMed w swojej działalności zespala nauczanie i wychowanie młodzieży, badania naukowe oraz usługi diagnostyczno-lecznicze.

Klinika Chorób Zakaźnych GUMed aktywnie współuczestniczy w tworzeniu systemu ochrony zdrowia w regionie prowadząc ustawiczne kształcenie kadr medycznych, zapewniając wysokospecjalistyczne świadczenia diagnostyczno-lecznicze oraz dostarczając ekspertyz i opinii.

 

Zadania III Oddziału Leczenia AIDS (Kliniki Chorób Zakaźnych GUMed)
 1. Kształcenie studentów i przygotowanie ich do właściwego wykonywania zawodu.
 2. Prowadzenie badań naukowych.
 3. Kształcenie i przygotowanie pracowników do działalności badawczej, dydaktycznej i leczniczej.
 4. Kształcenie podyplomowe i prowadzenie studiów doktoranckich.
 5. Realizacja idei uczelni otwartej i uczestnictwo w procesie edukacji narodowej.
 6. Uczestnictwo w sprawowaniu opieki zdrowotnej w zakresie leczenia i profilaktyki chorób zakaźnych w ramach systemu ochrony zdrowia.

 

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej i diagnostyczno-leczniczej III Oddziału Leczenia AIDS (Kliniki Chorób Zakaźnych GUMed)
 1. Zakażenie HIV i choroba AIDS
 2. Wirusowe zapalenia wątroby i hepatologia
 3. Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego
 4. Choroby zakaźne przewodu pokarmowego
 5. Profilaktyka przed- i poekspozycyjna chorób zakaźnych

 

Pracownicy III Oddziału Leczenia AIDS (Kliniki Chorób Zakaźnych GUMed)
 • dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz - internista, specjalista chorób zakaźnych, lek. kierujący III Oddziałem Leczenia AIDS (Kliniki Chorób Zakaźnych GUMed)
 • dr n. med. Maria Jankowska - zastępca lek. kierującego III Oddziałem Leczenia AIDS (Kliniki Chorób Zakaźnych GUMed), spec. chorób zakaźnych, internista, patomorfolog,
 • dr n. med. Małgorzata Lemańska - lekarz st. asystent, internista, specjalista chorób zakaźnych,
 • dr hab. n. med. Katarzyna Sikorska - lekarz st. asystent, internista, specjalista chorób zakaźnych,
 • dr n. med. Piotr Stalke - lekarz st. asystent, internista, specjalista chorób zakaźnych,
 • dr n. med. Marta Gesing - lekarz st. asystent, spec. chorób wewnętrznych,
 • lek. Sylwia Trześniowska - młodszy asystent
 • lek. Katarzyna Banaszkiewicz - młodszy asystent
 • Beata Kocuła-Nowicka - sekretarka Kliniki

 

Pielęgniarka oddziałowa: Teresa Gołębiowska

Oddział ten posiada 31 łóżek na 14 salach jedno- dwu- i trzyosobowych +stanowisko intensywnego nadzoru. Zespół oddziału specjalizuje się w diagnostyce i terapii wirusowych zapaleń wątroby, jak również zajmuje się innymi zagadnieniami hepatologii, a w szczególności: autoimmunologicznymi zapaleniami wątroby, schorzeniami metabolicznymi wątroby (m. in. NASH), chorobami genetycznie uwarunkowanymi (hemochromatoza, choroba Wilsona, wrodzone hiperbilirubinemie).

 

Ponadto Klinika Chorób Zakaźnych prowadzi Poradnię Retrowirusową - świadczącą usługi dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS w zakresie diagnostyki i terapii, a także profilaktyki poekspozycyjnej tego zakażenia.