Domowe leczenie tlenem
Domowe leczenie tlenem / Oddziały / Lecznictwo / Strona główna /

Do przewlekłego leczenia tlenem w warunkach domowych przy pomocy koncentratora tlenu kwalifikują się chorzy na przewlekłe, nienowotworowe choroby płuc w okresie niewydolności oddychania.

Dzięki stosowanej metodzie Domowego Leczenia Tlenem uzyskujemy poprawę jakości życia chorego, zmniejszenie częstości zaostrzeń choroby i potrzeb hospitalizacji, wydłużenie życia chorego.

Kwalifikacja do Domowego Leczenia Tlenem (DLT) odbywa się w Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18.

Pacjenci kierowani są przez Lekarza specjalistę do naszego oddziału w celu kwalifikacji do DLT.
W czasie 3 -5 dniowej hospitalizacji wykonywane mają badania specjalistyczne zgodnie z wymaganiami Narodowego Funduszu Zdrowia.

Po uzyskaniu wyników badań i zakwalifikowaniu do DLT, chorzy wypisywani są do domu, gdzie oczekują na dostarczenie przez firmę koncentratora tlenu w ciągu 1 -2 dni.
Przy wypisie pacjent otrzymuje pisemną informację o opiece poszpitalnej.

Koncentrator tlenu może być przyznany tylko osobie , która nie pali tytoniu i zaprzestała palenia co najmniej 3 m-ce przed rozpoczęciem tlenoterapii oraz jest w okresie dobrego samopoczucia a nie w trakcie zaostrzenia choroby płucnej.
Pacjent otrzymuje bezpłatnie koncentrator tlenu, ponosi jedynie koszty energii elektrycznej przez okres użytkowania aparatu.

Aktualnie Ośrodek DLT dysponuje ok 130 koncentratorami tlenu.