VI Oddział gruźlicy i chorób płuc
VI Oddział gruźlicy i chorób płuc / Oddziały / Lecznictwo / Strona główna /

 

ze świata nauki:

"Złość płucom szkodzi. Długotrwałe odczuwanie wrogości i skłonność do reagowania złością osłabiają pracę płuc i przyśpieszają naturalne procesy ich starzenia się."

-wynika z badań opublikowanych na łamach pisma Thorax.

 

Kontakt:
tel./fax: (58) 550 05 98
(sekretariat)
e-mail: oddzial6@pcchz.pl
Lekarz kierujący oddziałem:
dr med. Krzysztof Kędziora
e-mail: k.kedziora@pcchz.pl
Zastępca lekarza kierującego oddziałem:
lek. med. Bożena Aleksandrowicz
lekarz chorób wewnętrznych, spec. chorób płuc
e-mail: b.aleksandrowicz@pcchz.pl
Zastępca lekarza kierującego oddziałem:
lek. med. Ewa Krasowska
lekarz spec. chorób wewnętrznych, spec. chorób płuc.
e-mail: e.krasowska@pcchz.pl
Pielęgniarka Oddziałowa:
Aldona Kaizer
e-mail: a.kaizer@pcchz.pl
O Oddziale

Oddział liczy 48 łóżek w oddziale gruźlicy i 20 łóżek w oddziale chorób płuc. Większość sal jest wyposażona w węzeł sanitarny, są to sale 1-; 2-; 3- i 4-osobowe, posiadające możliwość korzystania z podłączeń do TV i telefonu. Oddanie Oddziału po generalnym remoncie nastąpiło 10.01.2005 r.

Istnieje możliwość korzystania z bardzo dobrze zaopatrzonego barku serwującego zimne i ciepłe potrawy. W kiosku są artykuły pierwszej potrzeby i codzienna prasa.

W Oddziale wykonywane są następujące procedury:

 • diagnostyka i leczenie gruźlicy płuc i pozapłucnej wg światowych zaleceń WHO (DOTS),
 • diagnostyka i leczenie mykobakterioz,
 • kwalifikacja do domowego leczenia tlenem (DLT) przy użyciu koncentratora tlenu wraz z opieką ambulatoryjną objętych chorych,
 • diagnostyka i leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP),
 • diagnostyka i leczenie zapaleń dróg oddechowych,
 • diagnostyka zmian nowotworowych w płucach,
 • diagnostyka i leczenie rozstrzeni oskrzelowych,
 • diagnostyka i leczenie płynów opłucnowych,


 • diagnostyka i leczenie sarkoidozy oraz innych chorób śródmiąższowych,
 • rehabilitacja oddechowa,
 • ocena wydolności układu oddechowego (badania spirometryczne i gazometryczne).

Sprzęt:

 • wideofiberoskop z torem wizyjnym,
 • bronchofiberoskop,
 • nowoczesny ultradźwiękowy sprzęt do sterylizacji endoskopów,
 • kardiomonitor z zestawem monitorowania podstawowych parametrów życiowych,
 • defibrylator,
 • inhalatory i nebulizatory,
 • spirometry.

Diagnostykę prowadzimy w oparciu o pracownie:

 • bronchoskopową,
 • rentgenowską (bad. USG, RTG, tomokomputery),
 • bakteriologii prątka i innych drobnoustrojów,
 • histopatologiczną,
 • spirometryczną.

 

Kontakt
 • tel do sekretariatu oddziału: (58) 550 05 98 lub (58) 341 40 41 wew. 244
 • fax do sekretariatu oddziału: (58) 550 05 98
 • e-mail do sekretariatu oddziału: oddzial6@pcchz.pl
 • dyżurki pielęgniarek: (58) 341 40 41 wew. 243 i 239
 • dyżurki lekarskie: (58) 341 40 41 wew. 238 i 254
 • gabinet zabiegowy (58) 341 40 41 wew. 241

 

Dla pacjentów

Przed przyjęciem do Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc chory zgłasza się do Izby Przyjęć do boksu nr 5

 • ze skierowaniem w książeczce RUM lub na wolnym kuponie lub na druku skierowania do szpitala,
 • z posiadaną dokumentacją medyczną w tym zdjęciami radiologicznymi, kartami wypisów ze szpitali, nazwami leków które chory przyjmuje, posiadanymi konsultacjami specjalistów,
 • potrzebnymi rzeczami osobistymi (piżama, ręcznik, bielizna osobista) w tym do higieny osobistej (inne przedmioty i ubrania pozostawiane są w magazynie lub zabierane przez rodzinę),
 • odwiedziny mogą odbywać się codziennie ale tak by nie zakłócały pracy Oddziału,
 • chorzy mogą korzystać z opieki duszpasterskiej,
 • rodziny mogą kontaktować się z chorymi dzwoniąc do automatu telefonicznego pod numer 802-41-18,
 • po opuszczeniu szpitala istnieje możliwość opieki ambulatoryjnej w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc przyszpitalnej nr. tel (58) 341 40 41 wew. 252,
 • na Oddziale chory może zapoznać się z prawami pacjenta, regulaminem i rytmem dnia pracy na Oddziale,
 • w Oddziale są do dyspozycji pacjentów lodówki, czajniki elektryczne,
 • na terenie szpitala istnieje barek (zimne i ciepłe potrawy, podstawowe produkty spożywcze) oraz kiosk (prasa produkty pierwszej potrzeby),
 • na terenie Oddziału i całego szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu.