II Oddział chorób zakaźnych
II Oddział chorób zakaźnych / Oddziały / Lecznictwo / Strona główna /

Kontakt:
tel.: (58) 341 40 41 w. 237
(dyżurka pielęgniarek)
e-mail: oddzial2@pcchz.pl
Lekarz kierujący II Oddziałem chorób zakaźnych:
lek. Marek Prusakowski
lek. medycyny społecznej, internista, specjalista chorób zakaźnych
Pielęgniarka Oddziałowa:
Alicja Szarmach
e-mail: a.szarmach@pcchz.pl
O Oddziale

Oddział II Chorób Zakaźnych zlokalizowany jest na wysokim parterze PCChZiG, w otoczeniu zieleni. Oferuje on swoim Pacjentom 49 łóżek w 25 jasnych, czystych i przytulnych, jedno- dwu- i trzyłóżkowych salach (boksach). Sale, w większości świeżo odnowione, wyposażone są we własne węzły sanitarne, w części przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Cztery częściowo przeszklone boksy sąsiadujące z punktami pielęgniarskimi umożliwiają ciągły nadzór nad pacjentami, którzy ze względu na ciężki stan wymagają szczególnej opieki.

O właściwy przebieg procesu diagnostyczno-leczniczego i dobre samopoczucie naszych Pacjentów troszczy się świetnie wykwalifikowany, sumienny i życzliwy zespół doświadczony w leczeniu chorób zakaźnych i neuroinfekcji - lekarze, pielęgniarki, rehabilitantki i personel pomocniczy.

W Oddziale II hospitalizowani są pacjenci z lżejszymi chorobami zakaźnymi, typowymi dla oddziałów obserwacyjnych, jak: bakteryjne zakażenia przewodu pokarmowego, skóry, dróg oddechowych i układu moczowego, infekcje wirusowe, pierwotniakowe, po najcięższe zakażenia zagrażające życiu (bakteryjne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia mózgu, posocznice itp.). Oddział nasz specjalizuje się także w prowadzeniu chorych z chorobami odkleszczowymi, zwłaszcza różnymi postaciami boreliozy, w tym neuroboreliozy oraz innymi krętkowicami (kiła oun), rozwijając coraz lepsze i nowocześniejsze metody diagnostyczne i stosując się do światowych standardów terapeutycznych.

Oddział II w pełnym zakresie korzysta z bazy diagnostycznej naszego Centrum:

 • laboratorium analitycznego
 • laboratorium mikrobiologicznego
 • pracowni radiologicznej, ultrasonograficznej, ekg, i endoskopowej,

zapewniając dostęp do szerokiego wachlarza badań biochemicznych, serologicznych i mikrobiologicznych oraz wszelkich koniecznych konsultacji specjalistycznych.

Organizacja oddziału umożliwia elastyczne dostosowanie rodzaju dostępnych miejsc do aktualnych potrzeb, a dzięki temu, zapewnienie hospitalizowanym u nas pacjentom:

 • maksymalnego komfortu terapii w warunkach spokoju i poszanowania intymności,
 • pełnego bezpieczeństwa, dzięki możliwości izolacji chorych potencjalnie zaraźliwych dla otoczenia,
 • optymalnego wykorzystania łóżek w celu skrócenia czasu oczekiwania na miejsce w przypadku tzw. pacjentów "planowych".

Lokalizacja oddziału pozwala długo hospitalizowanym pacjentom, nie stwarzającym ryzyka przeniesienia zakażenia na innych chorych, na korzystanie ze spacerów w otaczającym budynki naszego Centrum rozległym, dobrze utrzymanym parku. Poza salami intensywnego nadzoru, wszystkie boksy wyposażone są w telewizory. Do dyspozycji chorych są lodówki, czajniki elektryczne i kuchenki mikrofalowe oraz - za pośrednictwem personelu - znajdujący się na terenie PCChZiG kiosk.

Chorzy mogą korzystać także z opieki duszpasterskiej.

 

Personel oddziału:

Lekarz Kierujący Oddziałem:
lek. Marek Prusakowski – lek. medycyny społecznej, internista, specjalista chorób zakaźnych (dyż. B)

Lekarze Oddziału:
lek. Anetta Brzozowska – zastępca lek. kierującego II Oddziałem; spec. chorób zakaźnych (dyż. A),
lek. Monika Hołownia – st. asystent, spec. chorób wewnętrznych (dyż. A),
lek. Sylwia Chmielecka – młodszy asystent, spec. chorób zakaźnych (dyż. B),
lek. Olga Ciotucha – rezydent.

Pielegniarka Oddziałowa:
Alicja Szarmach - specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

 

Kontakt

Telefon: (58) 341 40 41 wewn.:

 • 233 (Sekretariat)
 • 236 (Lekarz Kierujący Oddziałem)
 • 234 (Pielęgniarka Oddziałowa)
 • 237 (dyżurka pielęgniarek, odcinek A)
 • 267 (dyżurka pielęgniarek, odcinek B)
 • 235 (dyżurka lekarzy A; lekarz dyżurny)
 • 268 (dyżurka lekarzy B)

E-mail: oddzial2@pcchz.pl

Automat na korytarzu: (58) 802 42 44 (aparat na karty).

 

Dla pacjentów

Przyjęcia na Oddział z Izby Przyjęć (boks 1, 2 i 4)

Pacjent powinien mieć przy sobie:

 • skierowanie do szpitala,
 • całą wcześniejszą dokumentację medyczną (karty wypisowe z pobytów szpitalnych, zdjęcia radiologiczne z opisami, spis przyjmowanych leków, ew. własne leki przyjmowane na stałe w razie braku zgody na zastosowanie zamienników),
 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem (Pacjent z UE - kartę EKUZ),
 • potrzebne rzeczy osobiste (piżama, ręcznik, bielizna, środki higieny osobistej).

Przy przyjęciu Pacjenci zapoznają się z prawami pacjenta, regulaminem i rytmem pracy Oddziału.

Odwiedziny mogą odbywać się codziennie, w godzinach i w sposób nie zakłócający pracy Oddziału.

Na terenie Oddziału i całego PCChZiG obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu.