Poradnia chorób zakaźnych dla dorosłych
Poradnia chorób zakaźnych dla dorosłych / Poradnie / Lecznictwo / Strona główna /

Kontakt:
tel.: (58) 344 44 37

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00-14:35
wtorek: 8:00-15:00
środa: 8:00-14:30
czwartek: od 9:00-18:00
piątek 8:00-14:00

Rejestracja telefoniczna:w godzinach 11:30-14:30
Rejestracja e-mailowa: przychodnia@pcchz.pl

Lekarze

 • dr n. med. Zofia Michalska
 • lek. med. Ewa Chrzanowska
 • lek. med. Barbara Zaborska
 • dr n. med. Danuta Radowska
 • dr n. med. Piotr Stalke
 • dr n. med. Katarzyna Sikorska
 • dr n. med. Anna Korczak-Rogoń
 • dr n. med. Krystyna Witczak-Malinowska
 • dr n. med. Magdalena Szydzik
 • lek. med. Beata Lorenc
 • lek. med. Anetta Brzozowska

Pacjenci przyjmowani są ze skierowaniem od lekarza POZ lub innego specjalisty, mającego podpisany kontrakt z NFZ, po wykonaniu podstawowych badań laboratoryjnych i obrazowych uzasadniających zgłoszenie do poradni specjalistycznej.

Ustalenie terminu wizyty odbywa się przez osobiste lub telefoniczne zgłoszenie. W dniu wizyty pacjent zobowiązany jest do przedstawienia dowodu potwierdzającego tożsamość w celu weryfikacji uprawnień do bezpłatnych świadczeń, skierowania oraz wykonanych wcześniej badań.

W poradni przyjmują lekarze specjaliści pracujący także w oddziałach szpitalnych PCCHZiG Sp. z o. o.

Przyjmowani są pacjenci z wirusowym zapaleniami wątroby wywołanym zakażeniami HBV i HCV, a także wirusami CMV i EBV. Chorzy w ostrej fazie choroby zakaźnej, w zaostrzeniach przewlekłej fazy choroby bądź w niewydolności wątroby kierowani są do oddziałów szpitalnych.

Jako jedyna placówka służby zdrowia w województwie pomorskim mamy możliwość leczenia chorych z przewlekłymi zapaleniami wątroby lekami przeciwwirusowymi. Diagnostyka i kwalifikacja do leczenia p/wirusowego odbywa się w poradni oraz w oddziałach PCCHZiG Sp. z o. o.

Przeprowadzone leczenie odbywa się w ramach refundowanych przez NFZ programów terapeutycznych.

Poradnia obejmuje swoją opieką dorosłych z zakaźnymi chorobami przewodu pokarmowego (o etiologii bakteryjnej, wirusowej i pasożytniczej), boreliozą, niektórymi bakteryjnymi chorobami odzwierzęcymi i innymi chorobami o etiologii bakteryjnej.

Pacjenci z podejrzeniem boreliozy powinni w pierwszej kolejności zgłosić się do lekarza POZ, który w uzasadnionych przypadkach przeprowadzi stosowne leczenie antybiotykami. Testy serologiczne i potwierdzające zakażenie borelią wykonywane są w przypadkach wątpliwych klinicznie dopiero 6-tygodni po kontakcie z kleszczem lub u chorych z przewlekłą forma zakażenia w celu potwierdzenia rozpoznania i monitorowania przebiegu leczenia.

W Izbie Przyjęć PCCHZiG Sp. z o. o. czynna jest poradnia kwalifikująca do szczepienia i punkt szczepień przeciw wściekliźnie. Pacjenci pogryzieni przez dzikie zwierzę lub zwierzę bezpańskie muszą zgłosić się w pierwszej kolejności do lekarza POZ lub do dyżurnego ambulatorium chirurgicznego, gdzie udzielona im będzie pierwsza pomoc lekarska a następnie skierowani będą do PCCHZiG Sp. z o. o. Skierowanie do tej poradni nie jest niezbędne. Pacjent powinien przedstawić dowód potwierdzający tożsamość w celu weryfikacji uprawnień do bezpłatnych świadczeń.