Poradnia hepatologiczna
Poradnia hepatologiczna / Poradnie / Lecznictwo / Strona główna /

Kontakt:
tel.: (58) 344 44 37

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00-11:30
wtorek: 8:00-14:40
środa: 8:00-15:00
czwartek: 8:00-18:00
piątek: 8:00-11:45

Rejestracja telefoniczna w godzinach 11:30-14:30
Rejestracja e-mailowa: przychodnia@pcchz.pl

Lekarze:

 • dr n. med. Zofia Michalska
 • lek. med. Ewa Chrzanowska
 • lek. med. Barbara Zaborska
 • dr n. med. Danuta Radowska
 • dr n. med. Piotr Stalke
 • dr n. med. Katarzyna Sikorska
 • dr n. med. Iwona Zamorska-Kozłowska
 • dr n. med. Krystyna Witczak-Malinowska
 • dr n. med. Magdalena Szydzik
 • lek. med. Beata Lorenc

Pacjenci przyjmowani są ze skierowaniem od lekarza POZ lub innego specjalisty, mającego podpisany kontrakt z NFZ, po wykonaniu podstawowych badań laboratoryjnych i obrazowych uzasadniających zgłoszenie do poradni specjalistycznej.

Ustalenie terminu wizyty odbywa się przez osobiste lub telefoniczne zgłoszenie. W dniu wizyty pacjent zobowiązany jest do przedstawienia skierowania, wykonanych wcześniej badań oraz dowodu potwierdzającego tożsamość w celu weryfikacji uprawnień do bezpłatnych świadczeń.

W poradni przyjmują lekarze specjaliści pracujący także w oddziałach szpitalnych PCCHZiG Sp. z o. o., posiadający wieloletnie doświadczenie w leczeniu chorób wątroby.

Poradnia obejmuje swoja opieką chorych z niezakaźnymi chorobami wątroby, a zwłaszcza:

 • autoimmunologicznym zapaleniem wątroby
 • chorobami wątroby uwarunkowanymi genetycznie (hemochromatozą, chorobą Wilsona, niedoborem alfa-1 antytrypsyny, mukowiscydozą)
 • stłuszczeniem wątroby w przebiegu zespołów metabolicznych związanych z otyłością, cukrzycą i hiperlipidemią
 • toksycznym uszkodzeniem wątroby (polekowym, poalkoholowym).

U pacjentów z marskością wątroby prowadzimy przesiewowe badania w kierunku nowotworów pierwotnych wątroby.

Chorzy z zaawansowaną marskością wątroby, nadciśnieniem wrotnym i uporczywą niewydolnością wątroby kierowani są do krajowych ośrodków transplantacyjnych.