Lecznictwo

Zespól nasz świadczy wysokospecjalistyczne, zgodnie ze standardami europejskimi usługi w zakresie:

  • zapobieganie i leczenie chorób zakaźnych i zaraźliwych, zwłaszcza wirusowych zapaleń wątroby i ich następstw, chorób zakaźnych przewodu pokarmowego, centralnego systemu nerwowego, chorób odzwierzęcych i pasożytniczych oraz zakażeń HIV i AIDS,
  • wykonywanie badań diagnostycznych osób podejrzanych o choroby zakaźne i zaraźliwe,
  • współpraca z placówkami sanitarno-epidemiologicznymi w zakresie monitorowania sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych na swoim terenie,
  • zabezpieczenia przed możliwością zawleczenia na teren Trójmiasta (ze względu na jego portowy charakter) oraz w głąb kraju chorób wysoko zaraźliwych,
  • współpraca z Wojewódzkim Sztabem Kryzysowym w zapobieganiu atakom bioterrorystycznym, jak i niwelowaniu ich ewentualnych następstw.

Rocznie hospitalizowanych jest około 8500 pacjentów, a specjalistyczne przychodnie przyszpitalne udzielają około 26500 porad.

Poza działalnością diagnostyczno-leczniczą, Centrum wykazuje się znaczącą aktywnością w zakresie profilaktyki.

Personel Centrum stanowi doświadczony i wysoko wyspecjalizowany zespół lekarzy, w tym 50 lekarzy z II stopniem specjalizacji z chorób zakaźnych, wewnętrznych, pediatrii, radiologii i gastroenterologii, oraz wykwalifikowane pielęgniarki, dietetyczki i rehabilitanci.