O Centrum
O Centrum / Strona główna /

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. jest wiodącą placówką na Pomorzu. Powstało na podstawie Uchwały Nr 399/XXV/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 19 lipca 2004. Wcześniej jednostka ta działała od przeszło 40 lat jako Wojewódzki Szpital Zakaźny w Gdańsku, w którego struktury z dniem 1 kwietnia 2004 roku został włączony Wojewódzki Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc SP ZOZ w Gdańsku.

Celem nadrzędnym działalności Centrum jest zabezpieczenie społeczności naszego regionu przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, z potrzebami wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemiologicznej, aktualnym stanem wiedzy i dającymi się przewidzieć w przyszłości zagrożeniami.   

Centrum stanowi integralny element tworzonego przez Główny Inspektorat Sanitarny ogólnokrajowego systemu ośrodków izolowania i leczenia pacjentów w przypadku zawleczenia na teren kraju choroby infekcyjnej grożącej epidemią lub dokonania ataku bioterrorystycznego.

Centrum jest ośrodkiem referencyjnym w Regionie dla leczenia przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby i zakażeń wirusem HIV. Szczególnym osiągnięciem jest poprawa rokowań u chorych leczonych z powodu przewlekłych zapaleń wątroby t. B i C, neuroinfekcji i AIDS.  

Poza działalnością diagnostyczno-leczniczą, Centrum wykazuje się znaczącą aktywnością w zakresie profilaktyki. Przejawia się ona między innymi czynnym poradnictwem dla osób wyjeżdżających jak i powracających z zagranicy, zwłaszcza z krajów tropikalnych, co w efekcie znacznie zmniejsza ryzyko zagrożeń człowieka chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi na terenie kraju.  

Personel Centrum stanowi doświadczony i wysoko wyspecjalizowany zespół lekarzy, w tym 50 lekarzy z II stopniem specjalizacji z chorób zakaźnych, chorób płuc, wewnętrznych, pediatrii, radiologii i gastroenterologii, oraz wykwalifikowane pielęgniarki, dietetyczki i rehabilitanci. Do dyspozycji lekarzy Centrum pozostaje nowoczesna infrastruktura diagnostyczna AMG, która w połączeniu z zaawansowaniem procesów medycznych pozwala na profesjonalną opiekę nad chorymi i skuteczne leczenie.

Jednorazowo Centrum może przyjąć do 280 pacjentów na oddziałach o różnych profilach. Centrum stanowi bazę dla Kliniki Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej w Gdańsku. Izba Przyjęć pełni stały ostry dyżur przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Przez całą dobę czynny jest też interwencyjny punkt szczepień (głównie przeciwko wściekliźnie).